Đồ đồng được sử dụng ở Đông Nam Á vào

A.

khoảng thiên niên kỉ I TCN.

B.

khoảng thiên niên kỉ II TCN.

C.

khoảng thiên niên kỉ III TCN.

D.

khoảng thiên niên kỉ IV TCN 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...