Đồ đồng được sử dụng ở Đông Nam Á vào

A.

khoảng thiên niên kỉ I TCN.

B.

khoảng thiên niên kỉ II TCN.

C.

khoảng thiên niên kỉ III TCN.

D.

khoảng thiên niên kỉ IV TCN 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

khoảng thiên niên kỉ II TCN

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...