Độ dinh dưỡng của phân lân được tính theo là:

A.

% K2O

B.

% P2O5

C.

% P

D.

%PO43-

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

% P2O5

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...