Độ điện li là tỉ số giữa số phân tử chất tan đã điện li và

A.

chưa điện li.

B.

số phân tử dung môi.

C.

số mol cation hoặc anion.

D.

tổng số phân tử chất tan.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

D. tổng số phân tử chất tan.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...