Đổ 200 (ml) dung dịch NaOH vào 400 (ml) dung dịch Al(NO3)3 0,2M thu được 4,68 (g) kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch NaOH ban đầu là:

A.

0,6M hoặc 1,1M.

B.

0,7M hoặc 1,2M.

C.

0,8M hoặc 1,4M.

D.

0,9M hoặc 1,3M.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...