Đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931 là

A.

Cuộc đấu tranh của công nhân nhân ngày quốc tế lao động 1-5

B.

Thành lập Xô viết Nghệ-Tĩnh 

C.

Cuộc biểu tình của nông dân Hưng Nguyên(Nghệ An) (12/9/1930)

D.

Thành lập Hội Phản đế Đồng minh

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...