Đimetyl xiclopropan có bao nhiêu đồng phân mạch vòng?

A.

3.

B.

4.

C.

5.

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

5.

Đimetyl xiclopropan: C5H10.

Với CTPT C5H10 có số đồng phân mạch vòng là 5 đồng phân.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...