Điều tra số con của mỗi gia đình trong khu phố A, nhân viên điều tra đã ghi được bảng sau:

Giá trị (số con) 0    1    2    3    4    5   
Tần số (số gia đình) 10 11 24 12 2 1

Mốt của số con trong các gia đình là:

A.

0

B.

2

C.

3

D.

5

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chú ý rằng mốt không phải là số con nhiều nhất trong một gia đình nào đó mà là số nhiều nhất các gia đình cùng có số con đó.
Có 24 gia đình có 2 con, 24 là số lớn nhất. Vậy mốt bằng 2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...