Điều tra số con của mỗi gia đình trong khu phố A, nhân viên điều tra đã ghi được bảng sau:

Giá trị (số con) 0    1    2    3    4    5   
Tần số (số gia đình) 10 11 24 12 2 1

Mốt của số con trong các gia đình là:

A.

0

B.

2

C.

3

D.

5

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...