Điều quan trọng nhất để hình thành quần thể mới là:

A.

cách li sinh thái.

B.

cách li địa lí.

C.

cách li di truyền.

D.

tất cả các hình thức cách li.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

cách li di truyền.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...