Điều nào sau đây là sai khi nói về tia catôt ?

A.

Là dòng các electron phát ra vuông góc với mặt catôt.

B.

Có mang năng lượng nên có khả năng đâm xuyên các lá kim loại mỏng.

C.

Bị lệch trong điện trường nhưng không bị lệch trong từ trường.

D.

Có khả năng ion hóa không khí và làm phát quang một số chất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bị lệch trong điện trường nhưng không bị lệch trong từ trường.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện trong các môi trường - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...