Điều nào sau đây là sai khi nói về phản ứng dây chuyền?

A.

Trong phản ứng dây chuyền, số phân hạch tăng rất nhanh trong thời gian ngắn.

B.

Khi số nơtron trung bình lớn hơn 1, con người không thể điều khiển được phản ứng dây chuyền.

C.

Phản ứng dây chuyền luôn xảy ra khi có một phân hạch xảy ra trong khối chất phóng xạ .

D.

Khi số nơtron trung bình bằng 1, con người có thể điều khiển được phản ứng dây chuyền.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phản ứng dây chuyền luôn xảy ra khi có một phân hạch xảy ra trong khối chất phóng xạ .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...