Điều nào sau đây là đúng khi so sánh cấu tạo của kính hiển vi và kính thiên văn?

A.

Tiêu cự vật kính của kính thiên văn rất lớn so với kính hiển vi.

B.

Thị kính của hai kính giống nhau.

C.

Có thể biến đổi kính thiên văn thành kính hiển vi bằng cách hoán đổi vật kính và thị kính.

D.

Tiêu cự vật kính của kính thiên văn rất lớn so với kính hiển vi và thị kính của hai kính giống nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tiêu cự vật kính của kính thiên văn rất lớn so với kính hiển vi và thị kính của hai kính giống nhau.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 40 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...