Điều nào sau đây là đúng khi nói về cấu tạo của pin Vôn-ta:

A.

Hai cực bằng kẽm nhúng trong dung dịch H2SO4.

B.

Hai cực bằng đồng nhúng trong dung dịch H2SO4.

C.

Một cực bằng kẽm, một cực bằng đồng nhúng trong dung dịch H2SO4.

D.

Một cực bằng sắt, một cực bằng kẽm nhúng trong dung dịch H2SO4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Một cực bằng kẽm, một cực bằng đồng nhúng trong dung dịch H2SO4.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...