Điều nào sau đây là đặc điểm của người cổ Xinantrôp?

1.Hóa thạch đầu tiên được tìm thấy ở Chu khẩu điếm gần Bắc Kinh, Trung Quốc.

2. Thể tích hộp sọ khoảng 1.000 cm3.

3. Đời sống văn hóa đã phát triển.

4. Biết chế tạo công cụ bằng đá, bằng xương và đã biết dùng lửa.

Phương án đúng là:

A.

1, 2, 4.

B.

1, 2, 3.

C.

2, 3, 4.

D.

1, 3, 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1, 2, 4.

Hóa thạch đầu tiên được tìm thấy ở Chu khẩu điếm gần Bắc Kinh, Trung Quốc.

Thể tích hộp sọ khoảng 1.000 cm3.

Biết chế tạo công cụ bằng đá, bằng xương và đã biết dùng lửa.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...