Điều nào sau đây không đúng với các chuỗi pôlypeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực?             

A.

Đều diễn ra trong tế bào chất của tế bào.         

B.

Sau khi tổng hợp xong, axit amin ở vị trí mở đầu bị cắt bỏ.         

C.

Đều bắt đầu bằng axit amin mêtiônin.         

D.

Đều bắt đầu bằng axit amin foocmin mêtiônin.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

Ý không đúng là D, vì foocmin mêtiônin là aa mở đầu trong chuỗi polipeptit của sinh vật nhân sơ.  

Vậy đáp án là D    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...