Điều nào sau đây không đúng, khi nói đến các phát hiện về dị tật và bệnh di truyền bẩm sinh, liên quan đến đột biến NST?

I. 3 NST 13 - 15: Ngón trỏ dài hơn ngón giữa, tai thấp, hàm bé.

II. 3 NST 16 - 18: Sứt môi, thừa ngón, chết yểu.

III. Mất đoạn NST 21 hoặc 22: Bệnh bạch cầu ác tính.

IV. 3 NST X: Hội chứng Tơcnơ.

Phương án đúng là:

A.

IV.

B.

I, II.

C.

I, II, IV.

D.

III, IV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

IV.

3 NST X: Hội chứng Tơcnơ → không đúng. 

3 NST X mắc hội chứng 3X.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...