Điều nào cho thấy EU chưa hoàn toàn tuân thủ các quy định của WTO?

A.

Đặt ra những hạn chế nhập khẩu đối với than và sắt của các nước đang phát triển.

B.

Đặt ra mức phạt thuế quan đối với các mặt hàng nhập khẩu vào EU rẻ hơn so với nước xuất khẩu.

C.

Trợ cấp cho các mặt hàng nông sản làm cho giá nông sản của họ thấp hơn so với thị trường thế giới.

D.

Dỡ bỏ hàng rào thuế quan trong buôn bán giữa các nước trong nội bộ EU.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Trợ cấp cho các mặt hàng nông sản làm cho giá nông sản của họ thấp hơn so với thị trường thế giới.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...