Điều kiện xác định của bất phương trình:  là

A.

x > -2

B.

x ≥ -2

C.

x ≠ -2

D.

x < -2

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...