Điều kiện phát sinh của quang phổ vạch phát xạ là

A.

các khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát sáng phát ra.

B.

các vật rắn, lỏng hay khí có khối lượng riêng lớn khi bị nung nóng phát ra.

C.

chiếu ánh sáng trắng qua một chất bị nung nóng phát ra.

D.

những vật bị nung nóng ở nhiệt độ trên 3000°C.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Các khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát sáng phát ra.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...