Điều kiện nghiệm đúng chỉ dành cho quy luật phân li độc lập:

A.

các tính trạng do các cặp gen khác nhau điều khiển.

B.

gen phải nằm trong nhân và trên nhiễm sắc thể thường.

C.

các cặp gen quy định các cặp tính trạng phải nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau.

D.

tính trạng phải trội hoàn toàn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

các cặp gen quy định các cặp tính trạng phải nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...