Điều kiện nào dưới đây là đúng về tự ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp?

A.

Mọi công dân đủ 18 tuổi không vi phạm pháp luật.

B.

Mọi công dân đủ 21 tuổi trở lên, có năng lực và tín nhiệm với cử tri.

C.

Mọi công dân đủ 20 tuổi trở lên.

D.

Mọi công dân Việt Nam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mọi công dân đủ 21 tuổi trở lên, có năng lực và tín nhiệm với cử tri.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...