Điều kiện để sâu, bệnh phát triển thành dịch:

A.

Có ổ dịch, đủ thức ăn, nhiệt độ, độ ẩm.

B.

Đủ thức ăn, độ ẩm thích hợp.

C.

Đủ thức ăn, nhiệt độ thích hợp.

D.

nhiệt độ, độ ẩm thích hợp

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...