Điều kiện để một đài có thể thu được sóng điện từ phát ra từ một đài phát là:

A.

Dao động của đài phát giống dao động của đài thu.

B.

Tần số của đài thu bằng tần số của đài phát.

C.

Biên độ sóng của đài thu bằng biên độ sóng của đài phát.

D.

Tần số của đài thu bằng tần số của đài phát và biên độ sóng của đài thu bằng biên độ sóng của đài phát.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tần số của đài thu bằng tần số của đài phát.

Điều kiện để một đài có thể thu được sóng điện từ phát ra từ một đài phát là: tần số của đài thu bằng tần số của đài phát.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...