Điều kiện để có tia ló qua lăng kính là:

A.

Góc chiết quang A nhỏ hơn góc giới hạn igh (A < igh).

B.

Góc chiết quang A < 2igh.

C.

Góc tới i: sini > nsin(A - igh).

D.

A < 2igh và sini > nsin(A - igh).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...