Điều kiện để có dòng quang điện trong tế bào quang điện là:

A.

Cường độ chùm sáng kích thích phải lớn.

B.

Điện thế anốt phải lớn hơn điện thế catốt.

C.

Bóng chân không phải được làm từ thủy tinh nhẹ.

D.

Tần số ánh sáng kích thích phải lớn hơn một giá trị xác định.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tần số ánh sáng kích thích phải lớn hơn một giá trị xác định.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...