Điều kiện cần và đủ để hiệu ứng Doppler xuất hiện là:

A.

Nguồn âm và máy thu chuyển động ngược chiều nhau.

B.

Máy thu chuyển động và nguồn âm đứng yên.

C.

Máy thu đứng yên và nguồn âm chuyển động.

D.

Nguồn âm và máy thu chuyển động tương đối với nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nguồn âm và máy thu chuyển động tương đối với nhau.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...