Điều kiện cần và đủ để có ăn mòn điện hóa là:

1. Các điện cực phải khác chất nhau.

2. Phải có nhiệt độ cao.

3. Các điện cực phải tiếp xúc với nhau.

4. Các điện cực cùng tiếp xúc với một dung dịch chất điện li.

A.

1, 2.

B.

2, 3.

C.

1, 2, 4.

D.

1, 3, 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1, 3, 4.

Điều kiện cần và đủ để có ăn mòn điện hóa là:

- Các điện cực phải khác chất nhau.

- Các điện cực phải tiếp xúc với nhau.

- Các điện cực cùng tiếp xúc với một dung dịch chất điện li.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...