Điều kiện cần và đủ của tham số m để phương trình:
x2 + y2 + z2 - (2m + 2)x + 4my + (4m - 2)z + 2m + 7 = 0 là phương trình của một mặt cầu là:

A.

B.

C.

D.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...