Điều kiện cần và đủ của tham số m để phương trình:
x2 + y2 + z2 - (2m + 2)x + 4my + (4m - 2)z + 2m + 7 = 0 là phương trình của một mặt cầu là:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Để phương trình đã cho là phương trình của một mặt cầu thì:

(m + 1)2 + 4m2 + (2m - 1)2 - (2m + 7) > 0

⇔ 9m2 - 4m - 5 > 0

⇔ 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...