Điều không đúng khi nói về ribôxôm là

A.

gồm 2 hạt: một hạt to và một hạt bé.

B.

có chứa nhiều phân tử ADN.

C.

được tạo bởi prôtêin và rARN.

D.

là bào quan không có màng bao bọc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Có chứa nhiều phân tử ADN.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...