Điều khoản nào của Hiệp định Pari năm 1973 có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước?

A.

Hai bên ngừng bắn và giữ nguyên vị trí ở miền Nam.

B.

Nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị.

C.

Các bên thừa nhận thực tế ở miền Nam có hai chính quyền.

D.

Hoa Kì rút hết quân viễn chinh và quân các nước đồng minh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hoa Kì rút hết quân viễn chinh và quân các nước đồng minh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...