Điều khẳng định nào sau đây là sai ?

A.

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo nên bởi các hạt proton, electron, nơtron.

B.

Trong nguyên tử số hạt proton bằng số hạt electron.

C.

Số khối A là tổng số proton (Z) và tổng số nơtron (N).

D.

Nguyên tử được cấu tạo nên bởi các hạt proton, electron, nơtron.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo nên bởi các hạt proton, electron, nơtron.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...