Điều khẳng định nào sau đây là không đúng?

A.

Tính dẫn điện, dẫn nhiệt của hợp kim tốt hơn các kim loại tạo ra chúng.

B.

Khi tạo thành liên kết cộng hóa trị, mật độ electron tự do trong hợp kim giảm.

C.

Hợp kim thường có độ cứng kém kim loại tạo ra chúng.

D.

Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim thường cao hơn các kim loại tạo ra chúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Khi tạo thành liên kết cộng hóa trị, mật độ electron tự do trong hợp kim giảm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...