Điều khẳng định nào sau đây là không đúng?

A.

Trong hợp kim có liên kết kim loại hoặc liên kết cộng hóa trị.

B.

Tính chất của hợp kim phụ thuộc vào thành phần, cấu tạo của hợp kim.

C.

Hợp kim có tính chất hóa học khác tính chất hóa học của kim loại tạo ra chúng.

D.

Hợp kim có tính chất vật lí và tính cơ học khác nhiều so với kim loại tạo ra chúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hợp kim có tính chất hóa học khác tính chất hóa học của kim loại tạo ra chúng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...