Điều hòa sự trao đổi chất của tế bào và cơ thể nhờ

A.

prôtêin cấu trúc.

B.

prôtêin enzim.

C.

prôtêin hoocmôn.

D.

prôtêin bảo vệ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Prôtêin hoocmôn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...