Điều dưới đây mô tả đúng với pin Zn - Cu là: ( = -0,76 V; = +0,34 V).

A.

Cực âm xảy ra phản ứng Cu  Cu2+ + 2e.

B.

Cực dương xảy ra phản ứng Zn2+ + 2e  Zn.

C.

Phản ứng xảy ra trong pin Cu + Zn2+  Cu2+ + Zn.

D.

Suất điện động của pin bằng 1,1 (V).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Suất điện động của pin bằng 1,1 (V).

(-) Zn  Zn2+ + 2e

(+) Cu2+ + 2e  Cu

 phản ứng: Cu2+ + Zn  Zn2+ + Cu

Epin = E(+) − E(-) = (+0,34) − (-0,76) = 1,1 (V).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...