Điều dưới đây mô tả đúng với pin Zn - Cu là: ( = -0,76 V; = +0,34 V).

A.

Cực âm xảy ra phản ứng Cu  Cu2+ + 2e.

B.

Cực dương xảy ra phản ứng Zn2+ + 2e  Zn.

C.

Phản ứng xảy ra trong pin Cu + Zn2+  Cu2+ + Zn.

D.

Suất điện động của pin bằng 1,1 (V).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...