Điều dưới đây mô tả đúng với pin Zn - Cu là: ( = -0,76 V; = +0,34 V).

A.

Cực âm xảy ra phản ứng Cu  Cu2+ + 2e.

B.

Cực dương xảy ra phản ứng Zn2+ + 2e  Zn.

C.

Phản ứng xảy ra trong pin Cu + Zn2+  Cu2+ + Zn.

D.

Suất điện động của pin bằng 1,1 (V).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...