Điều chế buta-1,3-đien từ 1000 lít ancol etylic nguyên chất (d = 0,8 g/ml). Hiệu suất quá trình là 75% thì lượng buta-1,3-đien thu được là:

A.

≈ 352 kg.

B.

≈ 587 kg.

C.

≈ 470 kg.

D.

≈ 704 kg.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

≈ 352 kg.

≈ 352 (kg).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...