Điền vào chỗ trống

"Nguồn chi viện cùng với thắng lợi trong chiến đấu và sản xuất của quân dân miền Bắc trong những năm 1965-1968 đã góp phần quyết định vào thắng lợi của quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược..........của Mĩ"

A.

Chiến tranh đơn phương

B.

Chiến tranh cục bộ

C.

Chiến tranh đặc biệt

D.

Việt Nam hóa chiến tranh

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chiến tranh cục bộ

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...