ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG

Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể nghĩa là, không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp .............

A.

Phạm tội đặc biệt nghiêm trọng

B.

Phạm tội rất nghiêm trọng

C.

Đang bị truy nã

D.

Phạm tội quả tang

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phạm tội quả tang

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...