Điền từ vào chỗ trống: "Vận động là thuộc tính vốn có, là ..................tồn tại của vật chất"

A.

kết quả

B.

phương thức

C.

nguyên nhân

D.

yếu tố

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:phương thức

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...