Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau :
“Ngày 5 tháng 9 hàng năm là ngày… .”

A.

khai giảng

B.

khai sinh

C.

khai bút

D.

khai xuân

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...