Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Quyền tự do ngôn luận là một trong các quyền............... cơ bản không thể thiếu của công dân. Nó tạo điều kiện để công dân tham gia chủ động và tích cực vào các hoạt động của Nhà nước và xã hội.

A.

tự do. 

B.

độc lập. 

C.

quan trọng. 

D.

chính trị.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

tự do. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...