Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Ở nước ta, quyền bình đăng của công dân được tôn trọng và bảo vệ, được ghi nhận trong.........

A.

Hiến pháp và luật

B.

Nghị định của Chính phủ

C.

Hiến pháp và Nghị đinh

D.

Luật và Nghị định

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hiến pháp và luật

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...