Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

..................... là văn bản pháp luật quốc tế do các quốc gia hoặc các tổ chức quốc tế thỏa thuận kí kết, nhằm điều chỉnh quan hệ giữa họ với nhau trong các lĩnh vực của quan hệ quốc tế.

A.

Hiến chương

B.

Hiệp định

C.

Điều ước quốc tế

D.

Nghị định thư

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Điều ước quốc tế

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...