Điện trở suất của một dây dẫn sẽ

A.

tăng khi nhiệt độ của dây dẫn tăng.

B.

giảm khi nhiệt độ của dây dẫn tăng.

C.

không phụ thuộc vào nhiệt độ.

D.

càng lớn thì vật liệu đó dẫn điện càng tốt.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...