Điện trở suất của kim loại thay đổi theo nhiệt độ

A.

tăng nhanh theo hàm bậc hai.

B.

giảm nhanh theo hàm bậc hai.

C.

tăng đều theo hàm bậc nhất.

D.

giảm đều theo hàm bậc nhất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tăng đều theo hàm bậc nhất.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...