Điện trở suất của kim loại thay đổi theo nhiệt độ

A.

tăng nhanh theo hàm bậc hai.

B.

giảm nhanh theo hàm bậc hai.

C.

tăng đều theo hàm bậc nhất.

D.

giảm đều theo hàm bậc nhất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tăng đều theo hàm bậc nhất.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện trong các môi trường - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...