Điền tiếng có vần “uc” hay “ut” thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành đoạn thơ sau :
“Con đò lá ... qua sông
Trái mơ tròn trĩnh, quả bòng đung đưa
... nghiêng lất phất hạt mưa
Bút chao gợn nước, Tây Hồ lăn tăn.”

A.

trúc - Bút

B.

trút - Bút

C.

bút - Trúc

D.

bút - Trút

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...