Diện tích xung quanh của hình nón bằng hai lần diện tích đáy của hình nón. Tỉ số giữa diện tích xung quanh của hình nón và diện tích của một thiết diện qua trục là:

A.

B.

C.

D.

2

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có: Sxq = Rl = 2R2 ⇒ l = 2R ⇒ h = R.

Diện tích thiết diện qua trục là S =  h.2R = R2.

Sxq : S = Rl : R2 = 2R2 : R2 =  2 : 

Chú ý: Đế thực hiện nhanh các tính toán, trong nhiều bài toán về các khối tròn xoay người ta chỉ cần biếu diễn thiết diện qua trục. Các yếu tố được tính toán như trong hình học phắng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...