Diện tích toàn phần của khối lập phương bằng img1. Khi đó thể tích khối lập phương là ?         

A.

 img1.

B.

64.

C.

24.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Gọi độ dài cạnh của hình lập phương là a (cm).

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là img1

⇒ Thể tích khối lập phương là img2 .

Vậy đáp án đúng là: B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...