Diện tích S giới hạn bởi đường cong (P) : , trục Ox và đường thẳng (d) :

y = g(x) = 2x - 6 có hình vẽ dưới đây:

Kết quả nào sau đây là sai?

A.

B.

C.

y = f(x) ⇒ x = f-1(y) và y = g(x) ⇒ x = g-1(y) 

D.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 9

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...